Ocenění Farní charity Aš

Ocenění Farní charity Aš

Ocenění Farní charity Aš

Dne 20.10.2012 obdržela Farni charity Aš ocenění Města Aš za spolupráci v rámci komunitního plánování města Aš a za kvalitní poskytování služeb v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Předání ocenění se uskutečnilo u příležitostí 2. Ašského candrbálu, pořádaného městem Aš pro poskytovatele sociálních služeb a veřejnost.