Projekty

Farní charita v Aši realizuje dva projekty na rekonstrukci objektu Azylového domu pro matky s dětmi.

Oba projekty jsou realizovány z 8. výzvy MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby-II ve vazbě na výzvu č. 62 Operačního programu IROP.

  • Projekt: Zateplení fasády azylového domu v Aši – reg. Č. proj.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008082
  • Projekt: Výměna střešní krytiny v objektu azylového domu v Aši-reg.č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008081
  • Přesný popis projektů najdete zde.

Střecha - plakát A3

fasáda - plakátA3