Farní charita Aš, Mikulášská 9, IČ 64839991

Číslo účtu u ČSOB: 152727866/0300, variabilní symbol 123.

 


Můžete přispět příležitostně nebo pravidelně pro matky s dětmi v azylovém domě v Aši.

S Vaší finanční pomocí můžeme zajistit potraviny pro matky v okamžité nouzi, týdenní prázdninové pobyty sociálně slabým dětem, provoz služebního auta při zajišťování sociální služby, stěhování rodiny do nového místa bydlení, apod.

Již více než 12 let jsme profesionálními a spolehlivými partnery v sociálních službách.
Pomozte nám rozšířit služby pro další zájemce o kvalifikovanou pomoc.

Děkujeme

Kontakt:

Farní charita Aš

Mikulášská 9

352 01 Aš

IČO 64839991

Telefon: 737237344, 354528808, 773697010

E-mail: ales.kluc@charitakv.cz, azylas@seznam.cz, azylas.patejdlova@seznam.cz