Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni


  • Tel.: 737 237 344, 773 697 010, 354 528 808
  • alena.patejdlova369/369as.charita.cz
 
Vedoucí služby: Bc. Alena Patejdlová, DiS. - vedoucí zařízení a sociální pracovník

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Regionální karta

Logo OPZ barevné   kraj   logo cheb

 

 


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Aleš Klůc - ředitel Bc. Alena Patejdlová, DiS. - vedoucí zařízení a sociální pracovník